`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

กิจกรรมเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้ดำเนิดการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ซึ่งมีกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างค่าย เดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย สุทกรรม จิตอาสา กิจกรรมรอบกองไฟ โดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปล้องวิทยาคม