`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

Soft Skill to Soft Power "เรียนดีมีความสุข ที่บ้านของเรา"
PK Open House 2023

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมด้วยนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคมและคณะครู นักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปล้องวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 Soft Skill to Soft Power "เรียนดีมีความสุข ที่บ้านของเรา" PK Open House 2023 โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา เครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่นักเรียน
ทุกกลุ่มสาระได้จัดขึ้นและในโอกาสนี้โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมจีนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาภาษาจีน ของโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน