`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

นายพลวัฒน์ ปริญญาเจิรญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม กล่าววรายงานถึงวัตถุประสงค์
การดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมดำเนินการในกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ สู่ฝันน้องพี่
กิจกรรมในวันนี้มีคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ลูกปล้องวิทยาคม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนปล้องวิทยาคม