`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71

วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566   นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคมและโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงกาหลง   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน 41 รายการ เหรียญเงิน 18 รายการ เหรียญทองแดง 10 รายการและการเข้าร่วมสั่งสมประสบการณ์ เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไปอีก 5 รายการ จากการส่งแข่งขันทั้งหมด 77 รายการ จึงขอแสดงความยินดี และชื่นชมตัวแทนนักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันทุกรายการ ครูผู้ฝึกสอนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ จนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ)ปีการศึกษา2566 รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ณ จังหวัดตาก