`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนปล้องวิทยาคม "ปล้องเกมส์ 2023"

 

นายรัฐศาสตร์ จักรแก้ว ประธานสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์ "ปล้องเกมส์ 2023" โดยมีนายอนุชิต พรมอ้ายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคณะคร
ูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน เป็นที่ปรึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2566 - 2 พ.ย. 2566 ได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนปล้องวิทยาคม ทั้ง 6 ตำบล ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม และนายจักรพงษ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนตลอดการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนปล้องวิทยาคม