ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายกรณ์ อินเรือง
ครูอัตราจ้าง