`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

กิจกรรมของโรงเรียน

     
  ันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม นำโดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด และนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง จังหวัดเชียงราย "เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ 2566" ณ สนามโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  นายรัฐศาสตร์ จักรแก้ว ประธานสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ "ปล้องเกมส์ 2023" โดยมีนายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นที่ปรึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2566 - 2 พ.ย. 2566
  กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัติงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
  วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนปล้องวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
  วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม" สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
น้อมนำพาตามรอยวัฒนธรรม" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา