`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววีร์รัศมิ์ สิทธิ์พิพัฒนานันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   

นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง
ครูผู้สอน

   
 
 

 

 

 

 

 

Q&A ติดต่อเรา
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม