`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ช  “ปล้องวิทยาคม”    
เนื้อร้อง/เรียบเรียงเสียงประสาน
ครูอิทธิชาย  ณ ลำปาง
   
                    โรงเรียนปล้องวิทยาคม                    ดินแดนดุจดวงมณี
                สามัคคีมีไมตรีใฝ่ศึกษา                       เป็นศูนย์รวมศิลปะวิทยา
                การกีฬาเราใช่ย่อย                              น้อยหน้าใคร
                โรงเรียนปล้องวิทยาคม                        คือนามที่ยกย่อง
                เกียรติกึกก้อง                                     ในการเรียนเพียรศึกษา
                ให้เป็นหนึ่งในหัวใจ                              ของปวงประชา
                สร้างปัญญา                                       และสร้างชาติให้รุ่งเรือง
                เรียนดี  กีฬาเด่น  เป็นสง่า                    สดงามตา ธงขาวเหลือง ปลิวไสว     
                สัญลักษณ์ ที่ชาวปล้อง ภาคภูมิใจ        เกียรติเกริกไกร ไปทั่วหล้าทั่วฟ้าชื่นชม
   
     

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม