`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล
ครูผู้สอน
นางอภิญญา จองรัตน์
ครูผู้สอน
   
นายยงยุทธ สุรัตน
ครูผู้สอน

นายอาหนึ่ง ชูไวย
ครูผู้สอน

   
นางสาวสโรชา หอมอ่อน
ครูผู้สอน
   

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม