`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

คณะผู้บริหาร

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
เบอร์โทรศัพท : 090-8971522
E-mail : dirpolawat@gmail.com
   
นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท : 09-51345433
E-mail : Taksomza@hotmail.com
   
   
นายถนอม ใจโลกา นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท : - เบอร์โทรศัพท : 0954475313
E-mail : adul.k@plongwittayakhom.ac.th E-mail : preecha.s@plongwittayakhom.ac.th
   
   
นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์ นางสาวอัญจนา หมอกเหมย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท : 097-9452667 เบอร์โทรศัพท : 089-9977482
E-mail : Yuretphrommin1974@gmail.com E-mail : Krubee482@hotmail.com
   
 
 
 
 
 
 

 

Q&A ติดต่อเรา
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม