`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนปล้องวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงินพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร และเนื่องในวันแม่แห่งชาติได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น ณ หอประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนปล้องวิทยาคม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 แห่งราชวงศ์จักรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 พระชนมพรรษา
71 พรรษา โดยตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นอัญเชิญและถวายพานพุ่ม ประธานในพิธีประกอบ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพานพุ่ม อ่านบทอาศิรวาทราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและนำบรรดาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ลงนามถวายพระพรและเนื่องในโอกาส
มหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม" สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
น้อมนำพาตามรอยวัฒนธรรม" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งนักเรียนได้รังสรรค์
ทักษะชีวิตที่ดีอย่างรอบด้านทั้งกิจกรรมการประกวดตกแต่งต้นเทียน ขบวนรถแห่เทียนพรรษา
และประกวดการแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนรำโดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้กำลังใจ แก่นักเรียน
ทุกตำบลในการแสดงสืบสานวัฒนธรรมและในเวลา 13.00 น. ขบวนแห่เทียนพรรษาได้เคลื่อน
ขบวนแห่เทียนพรรษานำเทียนพรรษาไปถวายวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง 6 ตำบล
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม
   
 
 
 
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม