`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

 

กีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง จังหวัดเชียงราย "เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ 2566"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม นำโดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด และนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง จังหวัดเชียงราย "เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ 2566" ณ สนามโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด จำนวน 10 รายการ ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

 
 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปล้องวิทยาคม
เมื่อวัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม จัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ครู และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปล้องวิทยาคม นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้มาประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
 
นายรัฐศาสตร์ จักรแก้ว ประธานสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ "ปล้องเกมส์ 2023" โดยมีนายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นที่ปรึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2566 - 2 พ.ย. 2566 ได้รับเกียรติ
จากนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปล้องวิทยาคม ทั้ง 6 ตำบล ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน
โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม และนายจักรพงษ์ ดั้นเมฆ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนตลอดการแข่งขัน
ณ สนามโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
   
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม นำโดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป #ทะเบียนพรรณไม้ ปี พ.ศ. 2566
 
 
   
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม
   
 
 
 
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม