`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจิรญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม กล่าววรายงานถึงวัตถุประสงค์
การดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมดำเนินการในกิจกรรมนันทนาการ
สานสัมพันธ์ สู่ฝันน้องพี่ กิจกรรมในวันนี้มีคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ลูกปล้องวิทยาคม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนปล้องวิทยาคม

 
   
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมด้วยนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคมและคณะครู นักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปล้องวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 Soft Skill to Soft Power "เรียนดีมีความสุข ที่บ้านของเรา" PK Open House 2023 โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา เครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่นักเรียน
ทุกกลุ่มสาระได้จัดขึ้นและในโอกาสนี้โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมจีนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาภาษาจีน ของโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน
 

   

กิจกรรมเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้ดำเนิดการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ซึ่งมีกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างค่าย เดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย สุทกรรม จิตอาสา กิจกรรมรอบกองไฟ โดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปล้องวิทยาคม

 
   
กิจกรรมวันคริสต์มาส
นางวิมล กาบแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกิจกรรม การประกวด Cover Dance การประกวดแต่งกายตัวละครดัสนีย์ กับ Disney everyday look และได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" มีการแสดงคอนเสิร์ต Happy ปีใหม่ โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้น ประทับใจแก่นักเรียนทุกคน
 
 
   
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม
   
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม