`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกชพร สายกษิรา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นางกาญจนา จิตถา
ครูผู้สอน
นางเมทินี กาญจนสมจิตต์
ครูผู้สอน
   
นายไกรสิทธิ์ ปันวัง
ครูผู้สอน
นางมาลี มนาคม
ครูผู้สอน
   

นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร
ครูผู้สอน

   

 

 

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม