`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรรษา จำเริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นายถนอม ใจโลกา
ครูผู้สอน
นายนราวิชญ์ คำแปง
ครูผู้สอน
   
นางสาวเขมินสินี มีเลข
ครูผู้สอน
   
   

 
   

 

 

 

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม