`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิมล กาบแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์
ครูผู้สอน
นายธนาเทพ ธิตา
ครูผู้สอน
   
นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม
ครูผู้สอน

นายวรากร ทะระมา
ครูผู้สอน

   

นางสาวอรปรียา เรืองสา
ครูผู้สอน

   

 

 

 

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม