`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 69 48 117
ม.2 58 51 109
ม.3 62 58 120
รวมม.ต้น 189 157 346
ม.4 35 64 99
ม.5 31 40 71
ม.6 42 44 86
รวมม.ปลาย 108 148 256
รวมทั้งหมด 297 305 602

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม