`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอดุลย์ คำพลอย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นายอนุชิต พรมอ้าย
ครูผู้สอน
นายชยพล ต๊ะหล้า
ครูผู้สอน
   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม