`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายสมร สุทธศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นางสาวอัญจนา หมอกเหมย
ครูผู้สอน
นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตร
ครูผู้สอน
   

นางสาวนัทธมน เทพธรรม
ครูผู้สอน

 

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม